Nevezési időszak:

A versenyre bármilyen, a verseny nevezési időszakában a hazai piacon kapható termékkel lehet nevezni tizenegy fő kategóriában. Minden kategóriában, illetve annak alkategóriájában a legkiválóbb terméket keressük, így a legjobb pontszámot elérő termék lesz az aranyérmes első helyezett. A győztes díjazott fizikai díjat és évszámos logót kap, amelyet egy éven át használhat.

Nevezési időszak: 2018. május 25 - augusztus 31.

Nevezés:

Minden nevezett termék mellé ki kell tölteni a nevezési űrlapot. 
A pályázó garantálja, hogy a nevezési űrlapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. A nevezés során a benevezett terméket szeptember 14-ig kell a szerkesztőségbe eljuttatni a zsűrizésre.
(kivéve a 3 nap alatt romló termékek esetében, ahol szeptember 18.)


Nevezni online, gyártmánylappal, a nevezési űrlappal, és a letölthető nyilatkozat kitöltésével és beküldésével lehet. A nevezés beküldése után érkezik egy visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a felhasználónevet és jelszót a termékről készült fényképek feltöltésére szolgáló felhőhöz.
Minden nevezéshez csatolni kell a nevezett alkotásról készült fotót (3 db jpg.)

Minden pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a benevezett termékek eljussanak az értékelési határidőre az Élelmiszer szaklap szerkesztőségébe.

Cím:

Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
“Mentes - M díj verseny”
1037 Budapest, Montevideo u. 3/bA nevezési anyagokat kérjük, hogy ne töltse fel külön mappákba, illetve az anyagokat ne töltsék fel tömörítve!

Figyelem: törölni nem tud, módosítás esetén keresse a szervezőt!


A nevezési díjat nyolcnapos banki átutalással a pályázati anyagok beérkezése után kiállított számla alapján kell befizetni, a fizetési határidő szeptember 14 lesz. A nevezési díj befizetésének hiányában a pályázati anyagok nem zsűrizhetőek.
A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől van módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fent semmilyen tartozásuk a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.-vel szemben!


A versenyre való regisztráció a nevezési díj elfogadásának, megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

Nevezés díja:
24 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 31 623 Ft / nevezés)
Harmadik nevezéstől: 19 900 Ft + áfa / nevezés (bruttó 25 273 Ft / nevezés)

Nevező adatai

Nevezés adatai

(Kérjük, akkor tüntesse fel, ha szeretné, hogy a társpályázó megjelenjen a verseny kommunikációs anyagain!)
(max 1500 karakter)

Nyilatkozat: A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jó hírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a PPH archívumában marad, továbbá a beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá, hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.